20645363_762151173977886_534802067434058145_o

Účel spolku a jeho aktivity

Zde je nabídka služeb a celoročních aktivit spolku

Hlavní účel spolku

Účel spolku je setkávání dětí a rodičů s cílem utvářet kladný vztah s přírodou a uvědomit si její důležitost, provozovat dětskou skupinu a realizovat volnočasové aktivity převážně v přírodě pro předškolní i školní děti, včetně pomoci nemocným lidem (převážně malým dětem) s atopickým ekzémem.

Spolek bude tento účel plnit prostřednictvím vyvíjení činností v těchto oblastech:

Dětská skupina – vybudování dětské skupiny a poskytování služby péče o dítě v dětské skupině do jednoho roku do předškolní docházky

Volnočasové aktivity
– realizace aktivit posilujících a pomáhajících k utváření kladného vztahu dětí k přírodě a k uvědomění si její důležitosti, schopnost soužití s přírodou a umět šetrně využívat její zdroje
volnočasové aktivity pro předškolní děti a jejich rodiče i prarodiče (vyrábění – kreativní činnost, znakování malých dětí, dodržování tradic, hromadné čtení, cvičení, výlety, přednášky, besedy a další)
volnočasové aktivity pro školní děti (kreativní a výtvarná činnost, doučování, cvičení, hry, povídání, výlety, besedy a další)
znakování pro malé děti – umění se dorozumět beze slov ještě dříve, než děti začnou mluvit, pomoc při pochopení dětského světa
rodinné akce – rodinné závody a soutěže, akce v přírodě, výlety, soutěže, dětské stezky – poznávání okolí. Hlavní téma: Jak žít v přírodě a s přírodou. Akce jsou s programem, obohacené o hry a ceny, soutěže o nejlepší, nejvtipnější… Děti dostávají dárky od partnerů a sponzorů.
skupinové setkávání a informování se o novinkách, workshopy atd. – bylinkaření, šití, vaření, starost o hospodářská zvířata atd. (možné nabídnout své znalosti a dovednosti a vést kroužek či besedu). Setkávání při besedách a přednáškách s odborníky, umělci a dalšími lidmi na témata, která nás baví a jsou poptávána.
poznávací program pro školy, školky a jiné organizace – informování o hospodaření na statku, život našich babiček a dědečků, domácí zvířata a jejich využití.
dětské divadlo – nacvičení hraného představení dětí pro rodiče, prarodiče a další a také loutkové divadlo pro děti.
– rukodělné práce, cvičení a čtení
– narozeninové oslavy, závody na autodráze, maškarní…

Atopický ekzém – pochopení jeho stavu, zdravý životní styl, racionální přístup k životu a jak dostat atopický ekzém pod kontrolu (vlastní zkušenosti)

Farmička – vytvoření mikrofarmy a mikropolíčka – poskytování informací o farmaření, chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin. Vzdělávací program pro děti, školy, školky a další. Zapojení (nejen) dětí do chodu celé farmičky. Propagování a používání produktů místních zemědělců. Farmička – domácí zvířata a rostlinná výroba.

Mezigenerační setkávání – předávání životních zkušeností mezi generacemi
Přednášky a besedy – jak najít společnou cestu a pochopit své děti.

Komunitní setkávání – vytváření prostoru pro setkávání dětí a rodičů.