20645363_762151173977886_534802067434058145_o

Účel spolku a jeho aktivity

Zde je nabídka služeb a celoročních aktivit spolku

Hlavní účel spolku

Účel spolku je setkávání dětí a rodičů s cílem utvářet kladný vztah s přírodou a uvědomit si její důležitost, provozovat dětskou skupinu a realizovat volnočasové aktivity převážně
v přírodě pro školní i předškolní děti, včetně pomoci nemocným lidem (převážně malým dětem) s atopickým ekzémem.

Spolek bude tento účel plnit prostřednictvím vyvíjení činností v těchto oblastech:

vybudování dětské skupiny a poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (Farmářská školička skřítka Kořínka)
realizace aktivit posilujících a pomáhajících k utváření kladného vztahu dětí k přírodě a k uvědomění si její důležitosti; schopnost soužití s přírodou a umět šetrně využívat její zdroje
Mikrofarma – vytvoření mikrofarmy a mikropolíčka – poskytování informací
o farmaření, chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin. Vzdělávací program pro děti, školy, školky a další. Zapojení (nejen) dětí do chodu celé mikrofarmy.
propagování a používání produktů místních zemědělců
volnočasové aktivity pro předškolní děti a jejich rodiče i prarodiče (vyrábění – kreativní činnost, znakování malých dětí, dodržování tradic, hromadné čtení, cvičení, výlety, přednášky, besedy a další)
volnočasové aktivity pro školní děti (kreativní a výtvarná činnost, doučování, cvičení, hry, povídání, výlety, besedy a další)
akce – rodinné závody a soutěže, akce v přírodě, výlety – poznávání okolí; hlavní téma: Jak žít v přírodě a s přírodou
pomoc s atopickým ekzémem, zdravý životní styl, racionální přístup k životu a jak dostat atopický ekzém pod kontrolu (vlastní zkušenosti)
setkávání generací – předávání životních zkušeností mezi generacemi

Podrobnější informace:
Vytváření prostoru pro setkávání dětí a rodičů.
Pořádání akcí, závodů a soutěží pro děti, rodiče, rodiny a skupiny – akce sportovní, společenské, kulturní, dětské (dny plné barev, drakiáda, stolní hry, závody na autodráze, narozeninové oslavy, maškarní bál a další).
Vždy s programem, obohaceno o hry o ceny, soutěže o nejlepší, nejvtipnější masky či převlek, nejlepší výsledek o ceny. Děti dostávají dárky od partnerů a sponzorů.
Přednášky – jak najít společnou cestu a pochopit své děti.
Skupinové setkávání a informování se o novinkách, workshopy atd. – bylinkaření, foto kroužek, šití, vaření, starost o hospodářská zvířata, výroba sýrů a uzenin atd.
Volnočasové aktivity – rukodělné práce, cvičení a čtení.
Znakování pro malé děti – umění se dorozumět beze slov ještě dříve, než děti začnou mluvit, pomoc při pochopení dětského světa.
Setkávání při besedách a přednáškách s odborníky, umělci a dalšími lidmi na témata dle poptávky. Organizování přednášek na klíč.
Poradenství a řešení problémů spojených s atopickým ekzémem.
Dětská divadlo – nacvičení hraného představení dětí pro rodiče, prarodiče a další.
Trhy na různá témata – hrnčířské, vánoční, výměnné, bleší.
Mikro farma – domácí zvířata a rostlinná výroba.
Výukový program pro školy, školky a jiné školské organizace – informování o hospodaření na statku, život našich babiček a dědečků, domácí zvířata a jejich využití.
Mezigenerační spolupráce.