Zde naleznete informace o pořádaných akcích, kroužcích a aktivitách spolku.
Nejaktuálnější informace naleznete na: https://www.facebook.com/groups/1588485877847825/

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hraní, zpěv a tanec vs. intuitivní kresba a malba

* živé hraní, srdečný zpěv, spontánní tanec

* otevření kreativity, intuitivní kresba, kreslení a malování

* aktivity pro kohokoliv (děti, školáky, rodiče…)

* zpívání za doprovodu hudebních nástrojů a doplněné tancem

* kresba a malba pod vedením skvělé Terezky

* kresba se střídá s hraním a vzájemně se doplňují

* tanec je inspirací pro kresbu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tvoření je hra

* samostatné tvoření pro děti jakéhokoliv věku (předškolní i školní)

* využití herničky po tvoření – dle času

* možnost „hlídání“ až 2 hodiny

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zahrada, zvířátka / Hernička

* pobyt u zvířátek a možnost krmení

* dobrovolnická pomoc na zahradě (dle sezóny)

* při chladném či deštivém počasí pobyt v herničce s hračkami a možnost hraní

* možnost využití herních prvků na zahradě

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volná hernička

* volné hraní

* možnost být s ostatními dětmi

* rodič zůstává s dítětem

* domácí pečená buchta a káva / čaj

* různá témata pro rodiče (dle domluvy)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odmaminkování (individuální dle domluvy)

* začleňování dětí do kolektivu dětské skupiny

* postupné začlenění mezi děti s možností odchodu rodiče

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aktivní odpoledne pro děti

* hry, zpěv, básničky, pohyb, tvoření jak uvnitř, tak i venku se zvířátky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Znakování = dorozumívání

* komunikace s těmi nejmenšími

* znaky, zvuky, slova

* tón hlasu, pohled…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Šití

* společné šití (vlastní stroj)

* vzájemné rady

* vedení velmi šikovnou švadlenkou

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Předškolní dovednosti hravě (plánované v případě zájmu)

* příprava předškolních dětí formou hry

* motorika a grafomotorika

* procvičování paměti

* upevňování pozornosti

* pohybové dovednosti, básničky, písničky

* pravidla slušného chování

* poslechové, zrakové, hmatové či čichové vjemy

* osvěžování základního povědomí o své osobě

* časová i prostorová orientace

* barvy, tvary, dny v týdnu, roční období

* hraní s číslicemi a písmeny

* hravá logopedie (nejde o nápravu logopedických vad)

* logické uvažování

* tvoření – stříhání, malování, kreslení, lepení atd.

* samostatná i kolektivní práce

* samostatnost a soběstačnost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volný prostor pro své vlastní aktivity

* možnost využít prostor pro vlastní aktivity (vnitřní i venkovní)