Školkovné a strava

V ceně školkovného je zahrnuto opravdu vše:

 • seznamování s chovem hospodářských zvířat a pěstování plodin (následné zpracování a využívání) – návštěva okolních farmářů
 • každodenní cvičení (jednou týdně s prvky jógy nebo výlety a také procházky)
 • výlety – min. 1x za měsíc (do okolí 1x týdně) – farmáři, památky, zajímavosti, lázeňská města atd.
 • dramatický kroužek – divadelní představení a básničky
 • tvořivé dílničky – kreativní tvorba, výtvarná výchova
 • kroužek keramiky
 • seznámení s německým jazykem (hry, obrázky + návštěva příhraničních školek)
 • logopedická cvičení (do dohodě)
 • dle docházky svačiny a oběd, pitný režim
 • dárky v průběhu roku (narozeniny, svátek, dětský den, vánoce)
 • focení 2-4x do roka
 • kultura – divadlo, kino
 • praní (povlečení, ručníky, pyžamo, zástěrka, v případě nehody oblečení…)
 • ubrousky, kapesníčky, toaletní papír a další
 • pojištění

Neumím, nemůžu či nechci, to tu slyšet nechceme, stále se tu máme k věci,
vždycky cestu najdeme. S Vámi přijde energie, ať je tu ten nebo ten, s Vámi se tu krásně žije,
s Vámi je hned hezčí den. Nikdy nic není jen černobílé ani černé nebo jen bílé.
Svět je barevný, veselý, hravý a náš… Vydejme se společnou cestou…

CENÍK - Školkovné a strava

Časové varianty docházky

Počet dní docházky

Školkovné

Kč za měsíc

Stravné

Kč za měsíc

Cena v Kč

celkem

5 dní celodenní 7-16

2815

1785

4600

Dopolední 7-12

1750

1470

3220

Odpolední 12-16

1880

420

2300

4 dny celodenní 7-16

2770

1530

4300

Dopolední 7-12

1750

1260

3010

Odpolední 12-16

1790

360

2150

3 dny celodenní 7-16

2710

1190

3900

Dopolední 7-12

1750

980

2730

Odpolední 12-16

1670

280

1950

2 dny celodenní 7-16

2550

850

3400

Dopolední 7-12

1680

700

2380

Odpolední 12-16

1500

200

1700

1 den celodenní 7-16

2190

510

2700

Dopolední 7-12

1470

420

1890

Odpolední 12-16

1230

120

1350

Ceny od 25 Kč / hod. bez dalších poplatků.
Přednost mají děti s celodenní a časově delší docházkou.
Provoz i o prázdninách.

Přijímáme děti pouze řádně očkované, a to i v případě, že se jedná o krátkodobou docházku.

Při ročním zúčtování se Vám vrátí sleva na dani 12.200 Kč, to je 1.016 Kč měsíčně.

S l e v y:
Platba školkovného a stravy na celý rok dopředu – 10% sleva.
Platba školkovného na celý rok dopředu – 5% sleva.
Sourozenecká sleva (na druhé dítě) na školkovném – 10% sleva.
Dítě s trvalým pobytem v Otově sleva na školkovném – 50% sleva.

Povinná předškolní docházka může probíhat u nás ve školičce, ale musíte být zapsáni ve své spádové (či jiné) mateřské školce, kde bude probíhat přezkušování dítěte.
Ve většině případů jde o přezkoušení ve formě pobytu dítěte v jiné školce a to 1x za půl roku, někde i častěji.

V případě volného místa nástup možný kdykoliv během roku.
Provoz i o prázdninách.

Děti budou přijímány, v případě volné kapacity, max. do 14 dní.
V případě obsazenosti, můžete být zařazeni do pořadníku.
Nutné je potvrzení od lékaře, že je dítě očkováno nebo kopie očkovacího průkazu.
Bez očkování děti nemůžeme přijmout.