Farmáři u skřítka Kořínka

Projekt Provoz Farmářské školičky skřítka Kořínka, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017095, je spolufinancován z fondu EU.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Aktuality a novinky

Generální partner našeho Spolku skřítka Kořínka je

HAAD Company s.r.o.

 

Od července 2020 nový ceník ŠKOLKOVNÉHO!!!

MĚSÍČNÍ CELODENNÍ ŠKOLKOVNÉ 2.815 Kč, STRAVA 1.785 Kč, CELKOVÁ MĚSÍČNÍ DOCHÁZKA 4.600 Kč.

Ceny od 25 Kč / hod. bez dalších poplatků. Přednost mají děti s celodenní docházkou. V případě volného místa je nástup možný kdykoliv během roku.
Provoz i o prázdninách. Přijímáme děti pouze řádně očkované, a to i v případě, že se jedná o krátkodobou docházku.

S l e v y:
Platba školkovného a stravy na celý rok dopředu – 10% sleva. Platba školkovného na celý rok dopředu – 5% sleva.
Sourozenecká sleva (na druhé dítě) na školkovném – 10% sleva. Dítě s trvalým pobytem v Otově sleva na školkovném – 50% sleva.

Dny otevřených dveří a vrátek jsou

… po dohodě kdykoliv…

Přihlášku do školičky si můžete vyzvednout přímo u nás, stáhnout z našich stránek nebo Vám ji zašleme e-mailem.

Nejaktuálnější informace o dění u Farmářů u skřítka Kořínka naleznete: https://www.facebook.com/groups/1588485877847825/

 

Představení naší školičky:

Jaký je náš cíl, fylozofie, práce s dětmi, náplň dne a další

 • rodinná školička s prvky – LeMoDaJaWa a EVVO
 • školička je otevřena každý všední den od 7:00 do 16:00
  • možnost výběru docházky (celodenní, dopolední nebo odpolední)
  • nástup možný kdykoliv během roku
  • otevřeno i o prázdninách
 • individuální přístup k potřebám každého dítěte
 • kromě chův je k dispozici i chůvák – mužský element pro děti bez tatínků či dědečků (odbourávání ostychu před muži)
 • dbáme na komunikaci s dětmi i jejich rodiči
  • přebírání dětí bez slziček = prostor pro dítě a rodiče (možnost zůstat s dítětem dle potřeby). Nejdůležitější je rodič, pak vše ostatní. Rodič dává dítěti jistotu, vysvětluje co a jak a proč… Nikdy by rodič neměl odejít bez rozloučení!!!
  • nabízíme dny a akce „Čas pro děti bez rodičů = Odmaminkování“ – zvykací období na školičku nebo nutnost odloučení. Akce ve formě her, cvičení, vyrábění, zpívání či pobytu venku na hřišti a u zvířátek.
  • soukromé řešení výchovy a přístupu k dítěti – hledání společné a nejlepší cesty pro dítě
 • zdravé stravování (plníme program SZŠ)
 • školička 100% bez přidaného cukru – bez lízátek, čokolád atd.
  • racionální a vyvážená strava – vlastní výživový poradce
  • obědy i svačiny připravujeme převážně z produktů okolních zemědělců a tak zaručíme, že je vše bez chemie, konzervačních přísad, barviv apod.
  • pitný režim garantujeme po celý den (i v případě výletu, exkurze či jen hraní venku)
 • zahrada na vlastním pozemku o celkové výměře 7.000 m2
  • herní prvky – klouzačky, houpačky, trampolína, prolézačky, přírodní stavebnice, venkovní dětská kuchyň atd.
  • environmentální zahrada (průběžně vzniká od roku 2018 a děti jsou její součástí)
  • mikrofarma
  • chov hospodářských zvířat – kozy, ovce, slepice, křepelky, husy, kachny, králíci a další
  • pěstování plodin – zelenina, ovoce a bylinky
  • děti jsou součástí celodenního běhu na mikrofarmě = farmáři a farmaření
 • posilování imunitního systému – otužování, chůze naboso
 • výlety po okolí – návštěva farmářů, přírodních památek a okolních měst i obcí
 • spolupráce s německými školkami a institucemi – vzájemné návštěvy, seznamování s německým jazykem
 • umíme pracovat s dětmi trpícími atopickým ekzémem (nepotřebujete asistenta)
 • průběžně SR/PŠ – oboustranné informování o dětech a chodu školičky (Schůzka s Rodiči / Povídání o Školičce)