Představevní Farmářské školičky = Rodinná školička

Jaký je náš cíl, směr, fylozofie, práce s dětmi, náplň dne a další

Nejde o nic jiného, než že tu s dětmi „fungujeme“ jako v rodinném prostředí. Děti dostávají prostor, čas a klidné prostředí, které je pro ně velmi důležité. Nikdy žádné dítě do ničeho nenutíme, neshazujeme jej před ostatními, neposmíváme se, ukazujeme jim cestu, kterou mohou využít, aby došli ke svému cíli…

V kolektivu školičky dbáme na slušné vychování, učíme děti nebát se pozdravit, nestydět se poděkovat i si říci o pomoc, slušně požádat a naučit se nechat si pomoci.

 • rodinná školička s prvky – LeMoDaJaWa a EVVO
 • školička je otevřena každý všední den od 7:00 do 16:00, po dohodě déle
  • možnost výběru docházky (celodenní, dopolední, odpolední, jednorázové i prodloužené nebo individuální až VIP docházka – minimálně však 3 hodiny)
  • nástup možný kdykoli během roku
  • otevřeno i o prázdninách
 • individuální přístup k potřebám každého dítěte
 • kromě chův je k dispozici i chůvák – mužský element pro děti bez tatínků či dědečků
 • dbáme na komunikaci s dětmi i jejich rodiči
  • přebírání dětí bez slziček = prostor pro dítě a rodiče (možnost zůstat s dítětem dle potřeby)
  • nabízíme dny a akce „Čas pro děti bez rodičů“ – zvykací období na školičku nebo nutnost odloučení (nabízená služba je po zavírací době školičky). Akce ve formě her, cvičení, vyrábění, zpívání či pobytu venku na hřišti a u zvířátek.
  • soukromé řešení výchovy a přístupu k dítěti – hledání společné a nejlepší cesty pro dítě
 • zdravé stravování
 • školička 100% bez přidaného cukru – bez lízátek, čokolád atd.
  • racionální a vyvážená strava – vlastní výživový poradce
  • obědy i svačiny připravujeme z produktů okolních zemědělců a tak zaručíme, že je vše bez chemie, konzervačních přísad, barviv apod.
  • pitný režim garantujeme po celý den (i v případě výletu, exkurze či jen hraní venku)
 • zahrada na vlastním pozemku o celkové výměře 7.000 m2
  • herní prvky – klouzačky, houpačky, trampolína, prolézačky, přírodní stavebnice, venkovní dětská kuchyň atd.
  • environmentální zahrada (bude průběžně vznikat v roce 2018 a děti budou její součástí)
  • mikrofarma
  • chov hospodářských zvířat – kozy, ovce, prasátka, slepice, křepelky, husy a další
  • pěstování plodin – zelenina, bylinky
  • děti jsou součástí celodenního běhu na mikrofarmě = farmářská školička
 • posilování imunitního systému – otužování, návštěva bazénu, chůze naboso
 • spolupráce s německými školkami a institucemi – vzájemné návštěvy, seznamování s německým jazykem
 • umíme pracovat s dětmi trpícími atopickým ekzémem (nepotřebujete asistenta)
 • 4x do roka SR/PŠ – oboustranné informování o dětech a chodu školičky (Schůzka s Rodiči / Pomoc Školičce)
 • po dohodě a za příplatek je možný svoz a rozvoz dětí (Domažlice, Horšovský Týn a dále dle domluvy)

Rodinná školička s prvky LeMoDaJaWa a EVVO

Typy školek: http://www.nejskolky.cz/typy-skolek/

Co to znamená pro Farmářskou školičku?

RODINNÁ ŠKOLIČKAvyužívá prvky LeMoDaJaWa a EVVO a doplňuje vše o Mikrofarmu s Mikropolíčkem a vlastním přístupem k samotným dětem. Děti jsou pro nás nesmírně důležité, stejně tak jejich rodiče!!! Ve školičce nesoutěžíme, nepředháníme se a nepovyšujeme se. Máme svého kuchaře a každý den vaříme z čerstvých produktů. Hlídací tety jsou hravé, kamarádské a spravedlivé. Milují děti a jejich bláznivý svět.

LEsní – pobyt v přírodě a poznávání přírody
Učíme se v přírodě, nebojíme se žádného počasí.
Děti mají prostornou zahradu a v dohledu les.
Součástí jsou výlety do přírody, návštěva přírodních rezervací a památek.
Hrajeme si, zkoumáme, učíme se. Každý sám i společně.

MOntessori – sebevědomí, samostatnost a zodpovědnost vůči ostatním
Vnímáme potřeby dětí a školičku přizpůsobujeme dle těchto potřeb.
Vedeme děti tak, aby si dokázaly sami poradit v každé situaci.
Děti mají možnost rozhodnout se, jestli si budou hrát sami nebo ve skupině.
Děti jsou vedeny k sebevědomí, samostatnosti a zodpovědnosti vůči ostatním.

DAltonská – vycházení se sebou a s ostatními při zachování vlastní osobnosti
Vnímáme potřeby dětí a školičku přizpůsobujeme dle těchto potřeb.
Vedeme děti tak, aby si dokázaly sami poradit v každé situaci.
Děti mají možnost rozhodnout se, jestli si budou hrát sami nebo ve skupině.
Děti jsou vedeny k sebevědomí, samostatnosti a zodpovědnosti vůči ostatním a ke vztahu k přírodě.

JAzyková – osvojení cizího jazyku
Osvojování cizích jazyků – u nás konkrétně němčina (v případě zájmu i angličtina).

WAldorfská – poznávání světa kolem sebe, pozorování a napodobování
Děti poznávají svět kolem sebe pozorováním a napodobováním.
Důraz je zejména kladen na morální a citový vývoj dítěte.
Důležitá náplň dne je hra a experimentování.
Děti si osvojují práce, které jsou v domácnosti přirozené jako například vaření, praní, uklízení, prostírání atd.
Součástí dne je rytmus – hry, zpěv, říkadla a pohyb.
Práce s přírodními materiály, vnímání přírody.
Důležitá je spolupráce s rodiči.

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (Agro-Environmentální zahrada)

Ochrana přírody a vytváření pozitivního vztahu k přírodě.

Výchova o životním prostředí – základní znalosti a porozumění životního prostředí.

Výchova v životním prostředí – příroda je zdroj poznání, přímé zkušenosti z přírody, uvědomování si její estetické hodnoty.

Výchova pro životní prostředí – zdůrazňuje etickou stránku, zahrnuje hodnoty, postoje a pozitivní činnosti.