20861088_767316073461396_532432809_o

Sponzoři a partneři

Informace o společnostech, firmách a lidech, kteří nám pomohli nebo stále pomáhají, abychom mohli uskutečnit vše, co děláme :-).

Všem patří veliké díky…

Děkujeme za Vaši podporu, bez Vás bychom se nedostali tam, kde jsme a nemohli bychom dělat to, co děláme.

Opravdu velké díky patří společnosti HAAD Company s.r.o.
Nebudeme Vám lhát, pomáhá nám HAAD.

Stále hledáme sponzory a partnery na naše projekty.

Velké díky všem, kteří budovali, budují a snad i budovat budou, s námi.
Bez Vás bychom zůstali na místě a nikam se neposunuli. Děkujeme

Vážíme si času, který jste nám věnovali a těšíme se na další spolupráci.

Pro naše partnery

Hledáme partnery, kteří podpoří naše současné i budoucí projekty.
Rádi bychom od partnerů spolku získali finanční, věcnou nebo materiální podporu.

* Finanční podpora

* Věcná podpora (reklamní předměty), která může být využita jako odměna v soutěžích a nebo zpeněžena v rámci akce
* Materiální podpora pro práci v našich dílničkách apod.
* Nabídka poskytované služby

Nabídka za Vaši podporu

Partnerům dle poskytnuté podpory nabízíme:
Vystavení loga u vstupu do prostor Spolku skřítka Kořínka.
Možnost reklamy na našem voze v určité velikosti.
Prezentaci na námi konaných přednáškách, besedách a seminářích. Instalaci banneru na akcích (přenosný), na venkovním dětském hřišti (stálý).
Uvádění loga na našich propagačních materiálech, letácích, tištěných k jednotlivým akcím.
Vložení loga na webové stránky spolku ukorinku.cz, možnost informovat na facebookových stránkách Spolek skřítka Kořínka, Akce, výlety a zajímavosti (nejen) pro děti – Okres Domažlice.

Sponzorské dary nebo využití darů?

Každý finanční, věcný nebo materiální dar bude využit pouze na aktivitu, která vede k fungování, rozvoji, budování či podpoře Spolku skřítka Kořínka (samotného spolku, dětské skupiny, Farmičky, Environmentální výchova atd.).
Spolek – nákup materiálu pro kroužky, pokrytí nákladů spojených s pořádáním akcí pro děti, dospělé i seniory (dárky, diplomy a další). Dále podpora atopiků – vybudování solné jeskyně.
Dětská skupina – dovybavení nábytkem, hračkami, podpora provozu a reklamní činnosti a další.
Farmička – nákup materiálu na postavení příbytků či plotů, nákup krmiva a výživy pro zvířata, popřípadě nákup dalších zvířat.
Environmentální výchova – budování přírodní zahrady.
Přizvání specialistů a odborníků na besedy nebo semináře.

Co očekáváme od partnerů spolku

* sponzorský dar (finanční podporu v jakékoliv výši)
* výrobky či materiál (který je možné využít nebo event. prodat a utrženou částku použít na potřeby spolku)
* věcné dary (dárky nebo odměny pro děti)
* vzájemnou spolupráci, propagaci, podporu či pomoc

Finanční prostředky budou využity na:

* vybavení a rozvoj spolku, dětské skupiny
* nákup hraček, her, knih a dalšího vybavení pro děti do herničky
* pořízení materiálu na tvoření a výrobu pro tvořivé dílničky
* náklady spojené s výlety za poznáváním okolí
* nákup odborné literatury
* přizvání specialistů či odborníků na besedy a semináře
* nákup zdravotních testovacích sad na zjištění potravinové intolerance či alergie atd. pro sociálně slabší jedince
* pořízení zvířat na naši Farmičku a nákup jejich krmení či vitamínů