Měsíční akce

Jde převážně o jednorázové akce různého charakteru, o kterých informujeme s předstihem.

V současné době spolek řeší prostory, kde bychom vyráběli a tvořili v chladném počasí. Jestli nebude prostor, začneme hned, jak vykoukne sluníčko a budeme moci opět tvořit venku.

Dětské akce – různé soutěže, závody, vzdělávací stezky s úkoly atd.
Rodinné akce – výlety po okolí, poznávání přírody, památek a dalších zajímavostí.