Školkovné a strava

OD ZÁŘÍ 2019 PROBĚHNE ÚPRAVA VÝŠE ŠKOLKOVNÉHO - MĚSÍČNÍ CELODENNÍ ŠKOLKOVNÉ 2.300 Kč, STRAVA 1.600 Kč, CELKOVÁ MĚSÍČNÍ DOCHÁZKA 3.900 Kč

V ceně školkovného je zahrnuto opravdu vše:

 • seznámení s německým jazykem (hry, obrázky + návštěva příhraničních školek)
 • dramatický kroužek – divadelní představení a básničky
 • tvořivé dílničky – kreativní tvorba, výtvarná výchova
 • seznamování s chovem hospodářských zvířat a pěstování plodin (následné zpracování a využívání) – návštěva okolních farmářů
 • kroužek keramiky
 • každodenní cvičení (jednou týdně s prvky jógy nebo výlety a také procházky)
 • logopedická cvičení (do dohodě)
 • pitný režim
 • dárky v průběhu roku (narozeniny, svátek, dětský den, vánoce)
 • focení 2-4x do roka
 • výlety – min. 1x za měsíc (do okolí 1x týdně) – památky, zajímavosti, lázeňská města atd.
 • kultura – divadlo, kino
 • plavání (dle domluvy) – 1x za měsíc, v případě zájmu 1x za 14 dní
 • praní (pyžamo, zástěrka, v případě nehody oblečení…)
 • ubrousky, kapesníčky, toaletní papír, kartáčky na zuby, pasta a další
 • pojištění

 

Neumím, nemůžu či nechci, to tu slyšet nechceme, stále se tu máme k věci, vždycky
cestu najdeme. S Vámi přijde energie, ať je tu ten nebo ten, s Vámi se tu krásně žije,
s Vámi je hned hezčí den. Nikdy nic není jen černobílé ani černé nebo jen bílé.
Svět je barevný, veselý, hravý a náš… Vydejme se společnou cestou…

CENÍK 2019

Časové varianty docházky

CENÍK – Š k o l k o v n é  a  s t r a v a                                         Časové varianty docházky

(Svačina 20 Kč – Oběd 50 Kč – Svačina 20 Kč)

Školkovné

Stravné

Cena v Kč

celkem

Počet dní

v týdnu / za měsíc

Počet hodin

za den

za hodinu

za měsíc

za den

za měsíc

Celodenní – 5 / 21

9

23

4300

76

1600

5900

Dopo. 7-12

5

27

2835

70

1365

4200

Odpo. 12-16

4

25

2100

20

420

2520

Tříhodinovka

3

30

1890

20

420

2310

Celodenní – 4 / 16

9

25

3600

76

1216

4816

Dopo. 7-12

5

30

2400

70

1040

3440

Odpo. 12-16

4

27

1728

20

320

2048

Tříhodinovka

3

32

1536

20

320

1856

Celodenní – 3 / 12

9

27

2916

76

912

3828

Dopo. 7-12

5

32

1920

70

780

2700

Odpo. 12-16

4

30

1440

20

240

1680

Tříhodinovka

3

35

1260

20

240

1500

Celodenní – 2 / 8

9

30

2160

76

608

2768

Dopo. 7-12

5

37

1480

70

520

2000

Odpo. 12-16

4

35

1120

20

160

1280

Tříhodinovka

3

40

960

20

160

1120

 

V případě, že nepožadujete stravu, ale budete chtít jídlo ohřívat a připravovat, účtujeme měsíční poplatek 600 Kč (při celodenní docházce).

Jestliže bude místo v DS, a budete mít zájem o hlídání, účtujeme poplatek za celý den 520 Kč (50 Kč / hod.) – školkovné i strava.

V každém případě přijímáme děti pouze řádně očkované, a to i v případě, že se jedná o jednodenní hlídání.

Povinná předškolní docházka může probíhat u nás ve školičce, ale musíte si zařídit (ve spádové školce či jinde) přezkušování dítěte. Ve většině případech jde o pobyt dítěte v jiné školce a to 1x za půl roku.

 

 

Přednost mají děti s celodenní a časově delší docházkou

V případě volného místa nástup možný kdykoliv během roku

Provoz i o prázdninách

M o ž n é  s l e v y:

Platba školkovného a stravy na celý rok dopředu – 10% sleva.

Platba školkovného na celý rok dopředu – 8% sleva.

Platba školkovného na 6 měsíců dopředu – 6% sleva.

Platba školkovného na 3 měsíce dopředu – 3% sleva.

Sourozenecká sleva na školkovném – 7% sleva.

Dítě s trvalým pobytem v Otově, školkovné – 5% sleva.

Děti budou přijímány, v případě volné kapacity, max. do 14 dní. V případě obsazenosti, můžete být zařazeni do pořadníku.
Nutné je potvrzení od lékaře, že je dítě očkováno nebo kopie očkovacího průkazu. Bez očkování děti nemůžeme přijmout.