PŘÍMĚSTKSÉ TÁBORY 2019

P Ř Í M Ě S T S K É

T Á B O R Y

TERMÍNY:

1.7. – 5.7. 2019

8.7. – 12.7. 2019

15.7. – 19.7. 2019

22.7. – 26.7. 2019

29.7. – 2.8. 2019

5.8. – 9.8. 2019

12.8. – 16.8. 2019

19.8. – 23.8. 2019

26.8. – 30.8. 2019

Příměstské tábory jsou zaměřeny na:

Farmaření – starost o zvířátka, pěstování plodin, zpracovávání surovin, sklizeň…

Sport a příroda – pohyb a hry, poznávání přírody v přírodě…

Zdravý životní styl – příprava jídel, přístup k potravinám a prostření stolu…

Vyrábění – přírodniny, recyklace a další…

Cena za týdenní turnus: 1.700 Kč

(pobyt 7-16 hod., pojištění, 2x svačina, oběd, tekutiny, přidružené akce)

Vyhrazujeme si právo na zrušení turnusu z důvodu malé obsazenosti

Kontakt: Spolek skřítka Kořínka, skritek@ukorinku.cz, tel. 774 449 688, www.ukorinku.cz

FARMAŘENÍ

F A R M A Ř E N Í

na Mikrofarmě v Otově

Farmářský kroužek ( MIKROFARMA )

(V případě pěkného počasí pobyt venku, v případě deště či velkého mrazu pobyt uvnitř.)

Kroužek bude probíhat každé úterý od 16:30 do 18:00

chov a starost o zvířátka povídání o zvířátkách a přírodě

pěstování a sklizeň produktů tvoření a vyrábění

budování AgroEnvironmentální zahrady (V přírodě, S přírodou, PRO přírodu…)

Cena kroužku (říjen 2018 – červen 2019) je 2.200 Kč.

Začínáme 2.10.2018 všeobecnými informacemi o kroužku, ukázkami a povídáním. Pro děti od 5 let.

Možné navštívit kroužek jednorázově za částku 80 Kč / den / 1,5 hod. Děti z Otova vstup zdarma.

Více informací a rezervace na tel. 774 449 688. Farmaření je pochopení přírody a života v ní. (Skřítek Kořínek)

TVOŘIT JE ZÁBAVA

Spolek skřítka Kořínka

pořádá pravidelně každou středu

Tvořit je zábava

* Tvoření, vyrábění, malování…

* Děti sami, úplně sami a jen

sami tvoří dle vzoru nebo to,

na co mají zrovna chuť

a náladu…

* Používaný materiál je jak

přírodní, tak recyklovaný a další

Spolek skřítka Kořínka

Kde: Otov 38, Poběžovice

Kdy: středa 16:30 – 18:00

Cena: 75 Kč / 1,5 hod.

(permanentka 10 návštěv za 600 Kč s platností 3 měsíce)

Děti z Otova vstup zdarma. Kapacita omezena.

TAI-CHI

Spolek skřítka Kořínka

pořádá pravidelný

Kurz Tai – chi

styl Čheň

v Otově

Instruktorka: Míša Kožnarová

Naučíme se sestavu 24 forem ve stylu Čheň

Středa 18:00 – 19:00

Cena za vstup: 80 Kč

více info na tel: 774 449 688